Smiley face

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

Δήμος ψάχνει...σκηνοθέτη!

Προκήρυξη για 200 θέσεις εργασίας
στο δήμο Νεάπολης-Συκεών

(Με ταχυδρομική αποστολή η υποβολή αίτησης για την προκήρυξη του ΙΝ.Ε. της ΓΣΕΕ)
Ανακοίνωση του Δήμου:

"Σε πλήρη ετοιμότητα βρήκε τις υπηρεσίες του δήμου Νεάπολης-Συκεών η ανακοίνωση της προκήρυξης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ) για την κάλυψη 200 θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες αφορούν διάφορες ειδικότητες και...
επιστημονικής βαθμίδας, με το πρόγραμμα δράσης να επεκτείνεται σε πολλούς τομείς δράσης.

Με την υλοποίηση της προκήρυξης αυτής ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της δυναμικής και αποτελεσματικής παρέμβασης του δήμου Νεάπολης-Συκεών για την αντιμετώπιση της ανεργίας, δίνοντας την ευκαιρία απασχόλησης σε συνολικά 485 ανέργους, είτε μέσω της συνεργασίας του δήμου με Μ.Κ.Ο., είτε προκηρύσσοντας οι υπηρεσίες του θέσεις εποχικής απασχόλησης. Να σημειωθεί ότι προηγήθηκε η προκήρυξη 33 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων από το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνίας Προστασίας και Αλληλεγγύης για την κάλυψη θέσεων στους κοινωνικοπρονοιακούς τομείς (βρεφικοί-παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, κλπ.), 22 θέσεων στους τομείς της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, 120 θέσεων εργασίας του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και 110 θέσεων του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).
«Η ανεργία, έτσι όπως εξελίσσεται, αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας μας, που έτσι κι αλλιώς δοκιμάζεται σκληρά. Απέναντι στις αρνητικές καταστάσεις οφείλουμε να αντιδράσουμε με κάθε τρόπο αξιοποιώντας, μέσα σε ένα σύστημα διαφάνειας, κάθε ευκαιρία και δυνατότητα που μας προκύπτει. Έτσι, φροντίζουμε να δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να είμαστε έτοιμοι, μέσα από τον πολλαπλασιασμό των δράσεών μας και την έγκαιρη ωρίμανση των σχεδίων μας, να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία προς όφελος των νέων αλλά και της κοινωνίας, αφού αυτή θα εισπράξει τα οφέλη από τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σε πολλά διαφορετικά επίπεδα», δηλώνει ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, και προσθέτει: «Όλα αυτά, βέβαια, δεν αποτελούν λύση του καυτού προβλήματος της ανεργίας, αλλά είναι μια ουσιαστική, έστω αυτού του μεγέθους, στήριξη των ανέργων που αγωνιούν για το μέλλον τους, και πολλοί από τους οποίους έχουν και την ευθύνη οικογενειών».

Οι ειδικότητες
Η συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προβλέπει την απασχόληση των εργαζομένων -μεταξύ άλλων- στους τομείς του φυσικού περιβάλλοντος (καθαρισμός και πυροσπροστασία του περιαστικού δάσους, καθαρισμός και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων) και του κοινωνικού τομέα, στο οποίο προβλέπονται δράσεις για την ευαισθητοποίηση και την προετοιμασία της ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, δημιουργία θεατρικής ομάδας και εργαστηρίου οπτικοακουστικών μέσων για ΑμεΑ, κοινωνικό παντοπωλείο, υποστήριξη εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς, υποστήριξη Συμβουλίου ένταξης μεταναστών, σχολείο ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες, ενίσχυση απογευματινής λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά στις εξής ειδικότητες: Βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι ΔΕ (12), Βρεφονηπιοκόμοι ΤΕ (12), Γλωσσολόγοι (1), Γραμματειακή υποστήριξη ΔΕ (1), Ειδικός Παιδαγωγός ΠΕ (4), Εκπαιδευτικοί εικαστικών (1), Εκπαιδευτικοί Θεατρικής Αγωγής (1), Εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής ΠΕ (2), Εργάτες ανειδίκευτοι (88), Κοινωνικός Ανθρωπολόγος (2), Κοινωνικός Επιμελητής ΔΕ (8), Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ ή ΠΕ (6), Λογοπαιδικός ΤΕ ή ΠΕ (2), Μάγειρες (2), Μουσικοί (2), Νηπιαγωγοί (4), Οδηγοί ΔΕ με ψηφιακή επαγγελματική κάρτα οδηγού τουλάχιστον Γ’ Κατηγορίας (10), Οδηγοί με άδεια Γ’ Κατηγορίας (2), Προσωπικό ΔΕ (5), Προσωπικό καθαριότητας ΥΕ (4), Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ΠΕ ή ΤΕ (1), Σκηνοθέτης (1), Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με πολυμέσα ΔΕ (3), Τραπεζοκόμοι ΥΕ ή ΔΕ (4), Φιλόλογοι (2), Χειριστές μηχανημάτων (8), Χειριστές μηχανημάτων εκσκαφής (6), Ψυχολόγοι (6).

Υποβολή-αποστολή αιτήσεων
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 17 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 27 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην εξής  διεύθυνση:

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Αισώπου 24 & Προμηθέως   /   Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη
υπόψη κας Σιώμου Χριστίνας
(τηλ. επικοινωνίας: 2310 385810 -14)
(ΚΟΧ για Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης)

Μέχρι την έναρξη, όμως, της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται ή να απευθύνονται στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς του δήμου Νεάπολης-Συκεών για την παροχή διευκρινίσεων ή συνδρομής στη συμπλήρωση του φακέλου. Να σημειωθεί ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
·  να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας,
·  να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Προμήθεια εντύπων και υποστήριξη
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του δικαιούχου-ΙΝΕ ΓΣΕΕ, β) στην ιστοσελίδα του δικαιούχου (www.inegsee.gr), γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr), δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και ε) στην ιστοσελίδα του δήμου Νεάπολης-Συκεών (www.sykies.gr).
Κατά το διάστημα υποβολής δικαιολογητικών στο δήμο Νεάπολης-Συκεών θα λειτουργούν  γραφεία υποστήριξης, που είναι τα εξής:
-Συμβουλευτικός Σταθμός  Αγ.Παύλου (Ηπείρου 9-11, στο δημοτικό κατάστημα) - Τηλ.: 2313.300206 (8 π.μ.–4 μ.μ.)
-Συμβουλευτικός Σταθμός Νεάπολης (δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, Ελ. Βενιζέλου 125) - Τηλ.: 2310.671100- εσωτ. 123, 127, 129, 199 (8 π.μ.–9 μ.μ.)
-Συμβουλευτικός Σταθμός Συκεών (Στρ. Σαράφη 1, στο ισόγειο του δημαρχείου) - Τηλ.:  2313.313151 & 117, 162 & 164 & 153 (8 π.μ.-9 μ.μ.)
-Συμβουλευτικός Σταθμός Πεύκων (δημοτικό κατάστημα Πεύκων, Ειρήνης 19) - Τηλ.: 2313 502 226 (8 π.μ.-4 μ.μ.)"

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου - Δημοσιογράφος