Smiley face

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

"Nέο εισόδημα, νέες θέσεις εργασίας, με κύριο εργαλείο το ΕΣΠΑ"


Τρεις είναι οι μείζονες προτεραιότητες της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το επόμενο διάστημα, όπως τις παρουσίασε στη σημερινή ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. «Η νέα καθαρή συμφωνία με τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τη χαρακτήρισε στηρίζεται στην Ανάπτυξη, τη Βελτίωση της Λειτουργίας της Περιφέρειας και την Κοινωνική Πολιτική. Σε ό,τι αφορά την Ανάπτυξη, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι σημαίνει «νέο εισόδημα, νέες θέσεις εργασίας», με κύριο εργαλείο το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης, η απορρόφηση του ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία είναι σήμερα στο 52% και οι συμβασιοποιήσεις στο 70%.
Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων:
-Στην Ημαθία υλοποιούνται 50 έργα συνολικού ύψους 199 εκατομμυρίων ευρώ.
-Στη Θεσσαλονίκη υλοποιούνται 166 έργα συνολικού ύψους 488 εκατομμυρίων ευρώ.
-Στο Κιλκίς υλοποιούνται έργα ύψους 193 εκατομμυρίων ευρώ, με κυρίαρχα αυτά των οδικών αξόνων προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ.
-Στην Πέλλα 42 έργα 98,5 εκατομμυρίων ευρώ.
-Στην Πιερία 40 έργα 146 εκατομμυρίων ευρώ.
-Στις Σέρρες 33 έργα 63 εκατομμυρίων ευρώ.
-Στη Χαλκιδική 68 έργα συνολικού ύψους 252 εκατομμυρίων ευρώ.
  
Τέσσερις είναι οι στόχοι της διοίκησης της Περιφέρειας στο εξής για το ΕΣΠΑ:
1. Επιτάχυνση υλοποίησης έργων, χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να μην υπάρξουν απεντάξεις και απώλειες κονδυλίων.
2. Αύξηση της απορροφητικότητας και άρα πολλαπλασιασμό των κεφαλαίων που εισρέουν στην Κεντρική Μακεδονία, που συνεπάγεται και νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.
3. Δυναμική συμμετοχή της Περιφέρειας, ως φορέα διαχείρισης, στα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα, όπως μεταξύ άλλων το Πράσινο Ταμείο και το Μπαλτατζής, αλλά και η ένταξη σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα διασυνοριακά και τα Interreg.  
4. Προετοιμασία, ορθολογικός, συμμετοχικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός ανάπτυξης για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, το νέο ΕΣΠΑ.
«Προωθούμε με τα Επιμελητήρια το πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου, και υπηρεσιών ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας και ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια επενδύει στην ευρωπαϊκή προτεραιότητα της «Εξυπνης Εξειδίκευσης», αλλά και ότι στα έργα που παρουσιάζουν χαμηλούς ρυθμούς υλοποίησης τοποθετούνται σύμβουλοι επιτάχυνσης, με κριτήρια ιδιωτικού τομέα…

Τομείς ανάπτυξης
Οι τομείς όπου θα γίνει η εστίαση της ανάπτυξης είναι:
-Τουρισμός: δωδεκάμηνη τουριστική περίοδος στην Κεντρική Μακεδονία και αναβάθμιση τουριστικών υποδομών, με μαρίνες, εκμετάλλευση παραλιακού μετώπου Θεσσαλονίκης, θαλάσσια συγκοινωνία, θεματικός και εναλλακτικός τουρισμός, προσέλκυση μεγάλων τουριστικών αγορών, όπως της Ρωσίας, από την οποία το τουριστικό ρεύμα πέρσι αυξήθηκε κατά 37,39%.
-Βιομηχανική ανάπτυξη και εμπόριο: φιλική Περιφέρεια στις επενδύσεις, γραφείο ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών, περιορισμός της γραφειοκρατίας με μείωση των υπογραφών, υπηρεσίες μιας στάσης, αναθεώρηση πλαισίου θεσμοθέτησης για τις χρήσεις γης, εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κυρίως για λαθρεμπόριο και παρεμπόριο.
-Περιβάλλον: προστασία φυσικών πόρων, κατάρτιση σχεδίων δράσης περιβαλλοντικών ελέγχων, μετρήσεις αέριας ρύπανσης, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια, οδικούς άξονες και υποδομές.
-Αγροτική ανάπτυξη: στην Κεντρική Μακεδονία παράγεται το 20,8% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του Πρωτογενούς Τομέα, οπότε απαιτείται εκσυγχρονισμός σε όλα τα στάδια, υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας στη γεωργική παραγωγή, ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας, καλλιεργητικές πρακτικές με προστασία των φυσικών πόρων, αειφορική χρήση των φυσικών πόρων, εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών (γεωθερμία κτλ.), κέντρα Agro – Logistics στις περιοχές που ο πρωτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα δραστήριος ώστε να αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακας μέσα από την αξιοποίηση κοινών υποδομών, επιτροπή Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Οικονομίας.
-Υποδομές: αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων υποδομών, επιτάχυνση των έργων επέκτασης του αεροδιαδρόμου για την υποδοχή φορτίων cargo και διηπειρωτικών πτήσεων, καθώς και του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δημιουργία, μέσω ΣΔΙΤ, ενός Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου, σε χώρο κοντινό στο λιμάνι και σύνδεσή του με τα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, όπως η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες, ολοκλήρωση 15 έργων και μελετών συνολικού προϋπολογισμού περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ (δρόμοι: Ποτίδαια – Κασσανδρεία, Ασσηρος – Νέα Σάντα, κόμβος Μυγδονίας, Σέρρες – Αμφίπολη, περιμετρική Πολυγύρου, τμήμα Παραλίμνης, Κ16 – κόμβος Λαχαναγοράς), συντήρηση και αναβάθμιση όλου του οδικού δικτύου.
-Καινοτομία: συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ανάπτυξη συνεργειών με τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και θεσμικά όργανα για τη διαμόρφωση υποδομών στήριξης cluster και start up επιχειρήσεων.
-Παιδεία: σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, διαχείριση δημοσίων ΙΕΚ, διασύνδεση των παραγωγικών φορέων με τους κόμβους αριστείας του νέου «Ακαδημαϊκού Χάρτη» ώστε να αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα «Αριστεία Ι και ΙΙ», αναβάθμιση Διεθνούς Πανεπιστημίου.
-Πολιτισμός: εκσυγχρονισμός Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας, συγχρηματοδότηση ανασκαφών (Αμφίπολη), παραμονή των αρχαίων στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης εφόσον υπάρχει τεχνική λύση.
«Με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο έχει περικοπεί κατά 55% τα τελευταία δύο χρόνια και από τα 45 εκατομμύρια έχει περιοριστεί στα 20 εκατομμύρια ευρώ, εκτελούμε 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 199 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 164 εκατομμύρια έχουν ήδη πληρωθεί. Μέσα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, οι οποίοι επίσης έχουν ψαλιδιστεί μέχρι και 95%, εκτελούμε 632 έργα, 155 εκατομμυρίων ευρώ», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Λειτουργία Περιφέρειας
Για τον άξονα της Βελτίωσης Λειτουργίας της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης είπε ότι στόχος είναι ο εξορθολογισμός των δαπανών και η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Επέμεινε στην εισαγωγή του ενιαίου διπλογραφικού συστήματος σε όλη την Περιφέρεια, στην επαναξιολόγηση όλων των λειτουργικών δαπανών και τη μείωση των ελαστικών.
Επίσης, είπε πως θα γίνεται παρακολούθηση του στόλου των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων της Περιφέρειας με χρήση GPS για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και την εξοικονόμηση καυσίμων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πρώτη πανελλαδικά που ενσωματώθηκε στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, ενώ προετοιμάζεται σχέδιο για την περικοπή των μισθωμάτων που καταβάλει η Περιφέρεια. Ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι «επισπεύδεται η μεταφορά υπηρεσιών σε παραχωρημένα κτίρια, καθώς και η συστέγαση υπηρεσιών που έχουν συνάφεια έργου, μέχρι να παραδοθεί το νέο Περιφερειακό Μέγαρο στις αρχές του 2014». Επανέλαβε τη θέση της Περιφέρειας για διεκδίκηση της απόδοσης των θεσμοθετημένων πόρων.
Τα υπόλοιπα βήματα αφορούν στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπογραφών, στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, στο ενιαίο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και την ηλεκτρονική παρακολούθηση διαδικασιών, αλλά και στην εισαγωγή της ηλεκτρονικής αίτησης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης είσπραξης των προστίμων.
«Καθιερώνουμε, σε πρώτο στάδιο πιλοτικά, το Αυτόματο Σύστημα Προγραμματισμού Εξετάσεων υποψήφιων οδηγών», είπε ο κ. Τζιτζικώστας, ανακοινώνοντας δράσεις κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας.
Μεγάλη βαρύτητα έδωσε στην ισχυροποίηση του ρόλου της μητροπολιτικής διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η Μητροπολιτική Επιτροπή να μετατραπεί σε Μητροπολιτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Κοινωνική πολιτική
Για τον άξονα της Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι η Περιφέρεια φέτος θα εκμεταλλευτεί τα ευρωπαϊκά προγράμματα δωρεάν διανομής τροφίμων και θα συνεχίσει τις συλλογικές προσπάθειες για συγκέντρωση φαρμάκων, ρούχων και παιχνιδιών για τις «ευπαθείς» πληθυσμιακές ομάδες. «Σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα επαναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία για την δωρεάν παροχή βασικών αγαθών και διαγνωστικών εξετάσεων», είπε και ανακοίνωσε ότι εντός του έτους θα λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Περιφέρειας.

http://www.foninaousis.gr/go.asp?do=news&id=10626

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Μελίνα Καραπαναγιωτίδου - Δημοσιογράφος